Przejdź do menu Przejdź do treści

Darmowe szkolenia dla studentów ostatniego roku oraz absolwentów z niepełnosprawnościami

Fundacja Sustinae zaprasza studentów ostatniego roku oraz absolwentów z niepełnosprawnościami do udziału w darmowych szkoleniach w ramach projektu finansowanego z PFRON, z zakresu:
 
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Logistyka i spedycja
Projektowanie 3D
Koordynator dostępności
Programowanie JAVA, JAVA SCRIPT
Trener umiejętności psychospołecznych
Pakiet MS OFFCE
Szkolenia wg indywidulanych potrzeb
Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe (licencjat, magister) lub studenci ostatniego roku studiów, zarówno licencjackich jak i magisterskich
  • Wysoka motywacja do nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji
  • Aktualne do końca września 2023 r. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualny dokument równoważny
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy
  • Komunikatywność, współpraca, otwartość na nowe doświadczenia, wysoka kultura osobista, sumienność

 

 

Oferujemy:
  • Bezpłatny udział w szkoleniach i kursach
  • Doradztwo w zakresie rozwoju kariery
  • Dodatek motywacyjny
  • Coaching kariery
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji do projektu prosimy o przesyłanie CV wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności pod adres: paulina.londo-biernat@fundacjasustinae.org. W temacie maila prosimy umieścić tytuł: DARMOWE SZKOLENIA ABS.
W związku z przesłaniem nam danych osobowych w celach rekrutacyjnych do projektu  „3…2…1… absolwencki start do kariery –program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. że: „Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Sustinae z siedzibą przy ul. Szlak 65,  31-153 Kraków, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, KRS pod nr 0000426103, NIP: 6762457416, REGON: 122610942. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do i będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją do udziału  Pani/Pana w wyżej wymienionym projekcie.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości udziału  w ww. projekcie. Informacje  uzyskane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane ani ujawniane do celów innych niż rekrutacja do ww. projektu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z uprawnień przysługujących w stosunku do Administratora może zostać wykonane poprzez złożenie odpowiedniego na adres Administratora. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pani/Pana dane mogą być udostępnione temu Funduszowi.”