Przejdź do menu Przejdź do treści

Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia – szkolenie komputerowe AutoCAD

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do:-osoba niepełnosprawna – weryfikacja na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;-student ostatniego/przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej weryfikacja na podstawie legitymacji, lub absolwent, który ukończył szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskał absolutorium) i posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu,-miejsce zamieszkania na obszarze województw: śląskiego / małopolskiego / podkarpackiego   weryfikacja na podstawie oświadczenia (dowód os. do wglądu).

Planowane działania:

-doradztwo zawodowe IPD (1 spotkanie x 4h)

-specjalistyczne szkolenie komputerowe  AutoCAD (60 h / 1 gr.)

-staże realizowany w regionalnych zakładach pracy na obszarze Śląska, Małopolski i Podkarpacia – dla chętnych osób.

-indywidualne pośrednictwo pracy (2 spotkania x 4 h)